sövqi-təbii

sövqi-təbii
is. <ər.> bax instinkt. Əlbəttə, burada sövqi-təbiinin də qüvvətli bir amil kimi böyük rolu vardı. Ə. Ə.. <Süleyman> əlində yalın xəncər durmuş Nüsrəti görərkən bir sövqi-təbii ilə tez Həmidin yatağına doğru atıldı və elə bu anda Nüsrət də Həmidə sarı cumdu. Ə. M.. Ancaq <Kamalın> əlləri, ayaqları ona tabe olmur, sövqi-təbii ilə bu ölüm təhlükəsindən çəkinirdi. M. Rz..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sövq — ə. 1) qabağına qatıb sürmə; 2) səbəb olma, təhrik etmə; 3) göndərmə, aparma. Sövqi təbii 1) instinkt; 2) qeyri iradi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • konkretləşmək — f. Konkret hala düşmək, müəyyənləşmək, tam aydın şəkil almaq. . . Həyatda hər kəsin eşitdiyi, özünə görə təsəvvür etdiyi və bəzən sövqi təbii ilə dərk etdiyi bir məfhum <Veys> üçün konkretləşdi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”